! STOP MARIHUANĚ !

Tato stránka vznikla, proto aby mohla zastavit šíření Marihuany ! Snad si z toho vezmete aspoň nějaký příklad.

Fyzické důsledky a rizika

Fyzické důsledky a rizika


Poněkud neestetickou vlastností Cannabisu, která má však velmi závažné důsledky, je skutečnost, že hlavní účinnou látkou THC a více než 80 dalších tzv. cannabinoidů nelze rozpustit ve vodě, ale pouze v tucích. Tyto látky, které se vyskytují jenom v rostlinách Cannabis, se nerozpouštějí ani ve vodě, v krvi nebo v moči. Co to znamená? Znamená to, že se ukládají v těle a sice převážně v orgánech obsahujících tuky, jako je mozek a pohlavní žlázy (varlata, vaječníky), dále pak ve slezině, plicích a játrech.

Cannabinoidy zůstávají v každé tělesné buňce, která obsahuje tuk.

Jejich odbourávání je tak pomalé, že i příležitostný konzument má drogu neustále v těle. Jeden vykouřený joint lze v těle prokázat ješte po několika týdnech, u stálých konzumentů ještě po několik měsíců od okamžiku, kdy přestali s hašišem nebo marihuanou.

Užívá-li někdo drogu pouhý týden, začne tělo navíc tyto jedy hromadit v orgánech a tukových tkáních, kde se pak tvoří zásoba. O dlouhodobých účincích tohoto stavu zatím můžeme jen uvažovat.

...........................

"Ze všech drog, které jsme zkoumali, neměla žádná tak silné a dlouhotrvající účinky na tyto hormony (testosteron a jiné pohlavní hormony) než THC."

Dr. Carol Smithová
vědecká pracovnice
zabývající se výzkumem marihuany
...........................

CANNABIS A DÝCHACÍ CESTY

Při kouření Cannabisu dochází přibližně k 15krát silnějšímu podráždění horních cest dýchacích než při kouření tabáku. Riziko onemocnění rakovinou plic je 5 až 10krát vyšší než u kuřáků cigaret.

Stálí uživatelé často trpí chronickou bronchitidou, tedy zánětem cest dýchacích. Směs hašiše nebo marihuany s tabákem riziko poškození plic nezdvojnásobuje – je totiž čtyřikrát vetší. Při konzumaci takové směsi dochází k poškození dýchacích cest o celé roky a desetiletí dříve než při "pouhém" kouření tabáku.

CANNABIS A BUDOUCÍ ŽIVOT

Cannabis ovlivňuje výrazným způsobem zrání spermií. Při dlouhotrvající konzumaci jsou pravidlem deformace a změny buněčné struktury, tedy "zmrzačené" spermie. Již při požití malého množství THC ustává na 24 hodin tvorba mužského pohlavního hormonu testosteronu.

Cannabis je pravidelně spojován i s předčasnými porody, potraty a poruchami menstruačního cyklu. Za pravděpodobný je považován fakt, že konzumace Cannabisu v těhotenství působí trvalé poškození nervového systému nenarozeného dítěte a může vést k narození dětí s podprůměrnou velikostí a hmotností.

CANNABIS A MOZEK

Cannabis má masivní vliv na mozek a je spouštěcím prvkem četných, dosud neprozkoumaných chemických pochodů. Při rozsáhlých klinických testech s marihuanou na opicích druhu Rhesus bylo zjištěno poškození buněk ve všech oblastech mozku, částečně přímo dramatického rozsahu. Některá z těchto poškození způsobí, že tok informací se v mozku výrazně zpomaluje.

Víme, že pokusy na zvířatech nelze automaticky aplikovat na člověka. Víme také ale, že neexistuje problém týkající se lidského zdraví, který by se nejprve nezkoumal v laboratořích a pak na zvířatech. Takto získané poznatky jsou pevnou součástí dnešní lékařské vědy.

...........................

"Mohu to shrnout takto: během 20 let, kdy jsem zkoumal lidské buňky, jsem nezažil nikdy žádnou jinou drogu včetně heroinu, která by vyvolávala podobně strašné poškození DNA jako marihuana."

Akiro Morishima
americký vědecký pracovník
v oboru výzkumu buněk,
specialista pro účinky drog
na buněčné struktury
...........................

CANNABIS A DĚDIČNÉ POŠKOZENÍ

Cannabis je jednou z mála drog, které – přinejmenším při trvalé konzumaci – způsobují abnormální dělení buněk a velmi závažná dědičná poškození.

CANNABIS A IMUNITNÍ SYSTÉM

Existuje řada výzkumných prací, podle kterých, zejména po dlouhodobém užívání Cannabisu, dochází k trvalému poškození imunitního systému, závislého na bílých krvinkách. Důvodem je vlastnost THC, spočívající v oslabování funkce a schopnosti všech bílých krvinek bojovat proti cizím vlivům. "Ochranná armáda" tzv. T-lymfocytů například funguje tak, že obklíčí viry jakéhokoli druhu a rakovinné buňky a rychlým dělením vytvoří takové množství "vojáků", kteří vlastní převahou dokáží zničit nepřátelské cizí prvky. THC tuto schopnost dělení buněk omezuje. Místo 1000 "vojáků" – T-lymfocytů – je pro boj připraveno pouze 500.

To také vysvětluje skutečnost, proč chroničtí kuřáci konopí bývají zpravidla mnohem častěji nemocní než lidé, kteří se drogám vyhýbají. Stejně tak je zjištěno, že akutní i chronické obtíže z větší části či zcela mizí, přestane-li člověk Cannabis užívat. Tato fakta zjistili nejen lékaři a výzkumníci, ale především bývalí konzumenti konopí.

 
Děkuji za návštěvu tohoto webu, doufám že ste si vzaly nějaké ponaučení. DSGN : Shadowss 2009 Zdroj informací - www.marihuana.cz