! STOP MARIHUANĚ !

Tato stránka vznikla, proto aby mohla zastavit šíření Marihuany ! Snad si z toho vezmete aspoň nějaký příklad.

Psychické důsledky a rizika

Psychické důsledky a rizika


THC ovlivňuje celou řadu mentálních funkcí a neohrožuje pouze konzumenty Cannabisu.

Příklad: Americké námořnictvo zkoumalo chování osob na leteckých simulátorech. Piloti z povolání dělali již po vykouření jednoho jediného jointu s hašišem závažné chyby. Žádný z nich nebyl schopen posadit virtuální letadlo přímo na přistávací dráhu. Jeden z nich přistál pět metrů vedle ní. Všichni piloti však byli přesvědčeni, že jsou v dokonalé formě.

...........................

"S drogami zemřít nebo bez drog žít – jiná volba neexistuje. Drogy vezmou životu všechny pocity a radosti, pro které stojí za to žít."

L. Ron Hubbard
americký filozof a duchovní otec
celosvětově působící instituce
pro boj proti drogám
NARCONON
...........................

Cannabis omezuje výrazně vnímání reálného světa, i když skutečné halucinace se vyskytují pouze při velkých dávkách. Konzumenti nezvládají komplexní jednání. To, co subjektivně pociťují jako rozšírené vnímání, je ve skutečnosti jeho omezení, a i když si to přejí, nedokáží brát okolí takové, jaké opravdu je. Ztrácí pocit času, nezvládají činnosti určované časem a smysly. Máme nesčetné příklady nehod se závažnými následky včetně autohavárií, které lze připsat účinkům Cannabisu.

Cannabis patří do skupiny drog, které mohou kdykoli vyvolat i psychózy nebo jim podobné stavy ("Joint vyvolal u studenta šílenství", Jihoněmecké noviny, 2. srpna 2001).

Jak potvrzují chroničtí kuřáci konopí, patří k psychickým důsledkům dlouhodobé konzumace v první řadě poruchy koncentrace, snížená vnímavost, výpadky paměti a obecně obtíže při učení a soustředění (škola, studium).

Cannabis vyvolává navíc určitou ztrátu "hnacího motoru", která se u chronických konzumentů viditelně upevňuje. Jejími projevy jsou nedostatek zájmu, citová chudoba a otupělost (syndrom nedostatku motivace), často s vážnými důsledky pro povolání, rodinu a ostatní sociální vztahy.

Ke skutečně závažným důsledkům konzumace Cannabisu je nutno ovšem připočítat i zcela jiné aspekty:

1) Omamné drogy, jako je Cannabis, ničí schopnost postavit se problémům tváří v tvář a rešit je. To je také důvodem, proč určité nežádoucí pocity, na než se človek snaží s pomocí drogy zapomenout nebo je alespoň potlačit, zůstávají i po odeznění jejího účinku stále problémem, přinejmenším pro uživatele drog. "Bolest" se nezmenšuje, ale je ješte větší, a to přispívá k opětovné konzumaci drogy.

2) Všechny drogy vyvolávají pocit "high", který však prokazatelně ničí schopnost, prožívat radost i bez drog. Cannabis není v tomto směru žádnou výjimkou.

3) Cannabis trvale zatemňuje rozum. Vjemy jsou pro konzumenta zaznamenávány zkresleně nebo chybně v čase. Člověk si nedokáže na mnohé vůbec vzpomenout. Jeden z amerických expertů v oboru drog o tom píše: "Právě to je fatální účinek drog. Člověk se pokusí zmírnit bolestivý problém a namísto toho ztrácí v opojení jediný nástroj, který má pro jeho rešení."

4) Drogy jako Cannabis ničí kreativnost, schopnosti, vědomí – a cílevědomost. Tedy i životní motor.

 
Děkuji za návštěvu tohoto webu, doufám že ste si vzaly nějaké ponaučení. DSGN : Shadowss 2009 Zdroj informací - www.marihuana.cz